ליצירת קשר:

טופס ביטול עסקה

מדיניות ביטול עסקה

  • עסקת מכר שבוצעה באתר בלבד
  • דמי ביטול 5% או 100₪ הנמוך מביניהם.
  • זכות הביטול למוצר חדש באריזה שלא נעשה בו שימוש
  • זכות הביטול למוצר שלא יוצר בהזמנה מיוחדת

זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 (להלן: “החוק”) הינה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה – מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק יש למסור הודעת ביטול לחברה באחת מהדרכים הבאות:

  1. שירות לקוחות 077-8043908
  2. בדואר אלקטרוני – [email protected]
  3. בהודעה בכתב באמצעות מילוי הטופס בתחתית עמוד זה